Fra problem til ny mulighet

Miljøvennlig rehabilitering av veier

Norge er et land med mange gamle veier og stort etterslep på vedlikehold.  Vi rehabiliterer veier raskt, effektivt og med et positivt klimaavtrykk.

Vår vei til et positivt miljøregnskap

Basic Bootstrap HTML Template

MILJØVENNLIG

Gjenbruk av masse på stedet, eliminetere transport, håndtering og behandling av gammel masse.

Basic HTML Template Bootstrap

HURTIGHET

Rask og kostnadseffektiv utførelse kutter kostnader i forhold til ordinære metoder

Basic HTML Template

ØKT BÆREEVNE

Med miljøvennlige Lignin som bindemiddel garanteres en god og sterk bæresåle.

Bootstrap HTML Template

LENGRE LEVETID

Gamle veier får nytt liv, en forlenget levetid, og tryggheten tilbake. 


LES MER OM VÅR METODE

Basic Bootstrap Template

Det grønne skiftet

Eksisterende masser gjenbrukes med innovativ miljøteknologi som knuser, blander og binder massene på stedet. Underlaget blir en stabil og avrettet pute, klar for ny asfalt. Gamle veier får økt bæreevne og forlenget levetid.

Normalt kjøres gammel asfalt på deponi, for deretter å knuses, kjøres til asfaltverk for resirkulering, for så å transporteres ut for å bli lagt som ny asfalt. Vår løsning er å resirkulere gammel vei på stedet. Dette fører til betydelig mindre transport virksomhet. Vi benytter både tradisjonelle bindemidler og lignin, som er et miljøvennlig alternativ. Lignin utvinnes fra trevirke, og er et biprodukt fra papirproduksjon som er med på å binde CO2 i veien.

Miljø / Lavere CO2 avtrykk

Kutt CO2 avtrykket med opptil 80%

Vi opererer med en sammensatt miljøstrategi som kutter CO2 avtrykket i alle ledd. Ved å gjenbruke massen på stedet kutter vi behovet for til- og frakjøring av masse og dermed CO2 utslippet fra flere maskiner og lastebiler. Ved å bruke et bindemiddel som er basert på naturens eget, lignin, tilføres ikke dekket unødvedige kjemikalier. Lignin utvinnes fra grantrær og er det samme stoffet som holder trefibrene i treet sammen. Sammenlignet med 'ordinære' metoder for veirehabilitering, kutter vi totalsummen av CO2 avtrykket med opptil 80%.

Bootstrap Examples Site
Bootstrap Site Examples

Trygghet / Vedlikehold

Gode veier gir tryggere kjøreforhold

Gode veier skaper tryggere kjøreforhold som igjen hindrer ulykker og gir gladere sjåfører. De 'usynlige' fordelene ved en god og vedlikeholdt vei er det ikke lett å måle i kroner og øre, men de er der. Å sørge for gode kjøreforhold vedlikeholdt på en miljøvennelig måte er en av de største langtidsinvesteringene man kan gjøre for omgivelsene og fremtiden.

KONTAKT OSS

Om du har spørsmål, vennligst ta kontakt med oss via dette skjemaet. Vi ser frem til din melding!

Bootstrap Examples Templates

Adresse


  • CRUSHER NORGE AS
  • Bruluten
  • Hjartdalsvegen 508
  • 3690 Hjartdal

Postadresse


  • CRUSHER NORGE AS
  • Boks 164
  • 3672 Notodden

Kontakt


  • post@crusher.no

© Copyright 2019 Crusher Group AS – Laget av DragonWeb Production