Tysværvegen_E39_Oversikt

Overkompaktert: 100 kvadratmeter
Kompaktert: 13 186 kvadratmeter
Underkompaktert: 129 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 13 414 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.