Tysværvegen_E39_9

Overkompaktert: 2 kvadratmeter
Kompaktert: 788 kvadratmeter
Underkompaktert: 2 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 792 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.