Tysværvegen_E39_8

Overkompaktert: 5 kvadratmeter
Kompaktert: 600 kvadratmeter
Underkompaktert: 5 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 610 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.