Tysværvegen_E39_7

Overkompaktert: 5 kvadratmeter
Kompaktert: 1 358 kvadratmeter
Underkompaktert: 3 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 1 367 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.