Tysværvegen_E39_6

Overkompaktert: 29 kvadratmeter
Kompaktert: 1 119 kvadratmeter
Underkompaktert: 24 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 1 171 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.