Tysværvegen_E39_4

Overkompaktert: 6 kvadratmeter
Kompaktert: 1 209 kvadratmeter
Underkompaktert: 4 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 1 219 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.