Tysværvegen_E39_3

Overkompaktert: 0 kvadratmeter
Kompaktert: 1 002 kvadratmeter
Underkompaktert: 1 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 1 003 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.