Tysværvegen_E39_2

Overkompaktert: 9 kvadratmeter
Kompaktert: 1 538 kvadratmeter
Underkompaktert: 9 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 1 556 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.