Tysværvegen_E39_10

Overkompaktert: 5 kvadratmeter
Kompaktert: 1 085 kvadratmeter
Underkompaktert: 6 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 1 097 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.