Tysværvegen_E39_1

Overkompaktert: 4 kvadratmeter
Kompaktert: 1 254 kvadratmeter
Underkompaktert: 0 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 1 258 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.