Sørbøvegen_Rennesøy

Overkompaktert: 9 kvadratmeter
Kompaktert: 3 216 kvadratmeter
Underkompaktert: 13 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 3 238 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.