Nedrebøvegen_del6

Overkompaktert: 164 kvadratmeter
Kompaktert: 28 502 kvadratmeter
Underkompaktert: 138 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 28 805 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/16 - 19/10/16.