Nedrebøvegen_del5

Overkompaktert: 187 kvadratmeter
Kompaktert: 36 853 kvadratmeter
Underkompaktert: 255 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 37 294 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/16 - 19/10/16.