Nedrebøvegen_del4

Overkompaktert: 810 kvadratmeter
Kompaktert: 35 323 kvadratmeter
Underkompaktert: 281 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 36 415 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/16 - 19/10/16.