Nedrebøvegen_del3

Overkompaktert: 330 kvadratmeter
Kompaktert: 28 600 kvadratmeter
Underkompaktert: 0 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 28 930 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/16 - 19/10/16.