Nedrebøvegen_del2

Overkompaktert: 253 kvadratmeter
Kompaktert: 27 043 kvadratmeter
Underkompaktert: 56 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 27 351 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/16 - 19/10/16.