Nedrebøvegen_del1

Overkompaktert: 1 854 kvadratmeter
Kompaktert: 30 493 kvadratmeter
Underkompaktert: 2 144 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 34 491 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/16 - 19/10/16.