Nedrebøvegen_Oversikt

Overkompaktert: 345 kvadratmeter
Kompaktert: 15 883 kvadratmeter
Underkompaktert: 265 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 16 493 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.