Mydland_Fv1

Overkompaktert: 971 kvadratmeter
Kompaktert: 20 955 kvadratmeter
Underkompaktert: 860 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 22 786 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/16 - 19/10/16.