Fv5_Sætraveien

Overkompaktert: 52 kvadratmeter
Kompaktert: 8 016 kvadratmeter
Underkompaktert: 65 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 8 133 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.