FV117_Astrumdalsvegen_Oversikt

Overkompaktert: 32 kvadratmeter
Kompaktert: 5 685 kvadratmeter
Underkompaktert: 15 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 5 732 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.