FV117_Astrumdalsvegen_2

Overkompaktert: 14 kvadratmeter
Kompaktert: 2 821 kvadratmeter
Underkompaktert: 7 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 2 842 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.