FV117_Astrumdalsvegen_1

Overkompaktert: 23 kvadratmeter
Kompaktert: 3 812 kvadratmeter
Underkompaktert: 15 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 3 850 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.