Førlandsvegen_E39_1

Overkompaktert: 2 kvadratmeter
Kompaktert: 801 kvadratmeter
Underkompaktert: 1 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 805 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.