Bryne_Orre_del2

Overkompaktert: 13 kvadratmeter
Kompaktert: 9 817 kvadratmeter
Underkompaktert: 9 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 9 839 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.