Bryne_Orre_del1

Overkompaktert: 2 kvadratmeter
Kompaktert: 2 868 kvadratmeter
Underkompaktert: 0 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 2 870 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.