Bærheimvegen_Soma

Overkompaktert: 63 kvadratmeter
Kompaktert: 4 359 kvadratmeter
Underkompaktert: 71 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 4 494 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.