Askjevegen_Mosterøy_Oversikt

Overkompaktert: 169 kvadratmeter
Kompaktert: 6 443 kvadratmeter
Underkompaktert: 135 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 6 747 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.