Askjevegen_Mosterøy_2

Overkompaktert: 67 kvadratmeter
Kompaktert: 3 180 kvadratmeter
Underkompaktert: 59 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 3 306 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.