Åmøyvegen_Austre_Åmøy

Overkompaktert: 39 kvadratmeter
Kompaktert: 10 255 kvadratmeter
Underkompaktert: 40 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 10 335 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.