Askjevegen_Mosterøy_1

Overkompaktert: 82 kvadratmeter
Kompaktert: 3 481 kvadratmeter
Underkompaktert: 80 kvadratmeter

Totalt område som er dekket: 3 643 kvadratmeter

Kartet viser målt kompaktering av massene på stedet. Måleperiode: 06/06/2016 - 20/10/2016.